Splitterid

Optilise signaali jagamiseks kasutatakse optilisi jagajaid ehk splittereid.

Vastavalt vajadusele on võimalik optilist signaali splitteri abil jagada järgmiselt 1×2; 1×4; 1×8; 1×16;1×32 või 1×64. Splitterid on saadaval ilma ühenduspistikuteta kui ka pistikutega varustatutena. Splitter on väga oluline komponent ka FTTH võrkudes kus hoonesse saabuv signaal jagatakse läbi splitteri kõigile hoones paiknevatele korteritele.